Hiển thị một kết quả duy nhất

-15%
-30%
-25%
-4%
-14%
-10%
-10%
-23%
-25%
-13%
-13%
-9%
-9%
-11%